Máy sản xuất bồn nhựa 500L-2000L

$0.00
- +

Single Station Bi-Axial Machine EN-500x2

Single Station Bi-Axial Rotational Moulding Machine
One Straight Arm 
Capacity Two tanks of 500 Liter maximum.
Typical Cycle Time 60 Min. ( 20 Min heating, 20 Min cooling, 20 Min Loading & Unloading )
Fully Automatic Italian Burner, Diesel or LPG or Natural Gas 
Fuel Consumption Cycle 3.0 Liter Diesel or 2.5 Kg of LPG
Electric Load 3.5 H.P. 
Process Temperature 210 oC
Production in 24 Hrs 48 tanks of 500 Lit.
Size Of Machine L 3.6 Mtr x W 3.5 Mtr x H 3.5 Mtr

Single Station Bi-Axial Machine EN-1000x2

Single Station Bi-Axial Rotational Moulding Machine
One Straight Arm 
Capacity Two tanks of 1000 Liter maximum.
or Four tanks of 500 Liter Maximum.
Typical Cycle Time 65 Min. ( 25 Min heating, 20 Min cooling,
20 Min Loading & Unloading )
Fully Automatic Italian Burner, Diesel or LPG or Natural Gas 
Fuel Consumption Cycle 4.5 Liter Diesel or 3.8 Kg of LPG
Electric Load 6.5 H.P. 
Process Temperature 210 oC
Production in 24 Hrs 40 tanks of 1000 Lit.
L 5.9 Mtr x W 2.9 Mtr x H 4.7 Mtr

Single Station Bi-Axial Machine EN-1500x2

Single Station Bi-Axial Rotational Moulding Machine
One Straight Arm 
Capacity Two tanks of 1500 Liter maximum.
or Four tanks of 500 Liter Maximum.
Typical Cycle Time 75 Min. ( 30 Min heating, 25 Min cooling,
20 Min Loading & Unloading )
Fully Automatic Italian Burner, Diesel or LPG or Natural Gas 
Fuel Consumption Cycle 6.0 Liter Diesel or 4.8 Kg of LPG
Electric Load 8.0 H.P. 
Process Temperature 210 oC
Production in 24 Hrs 36 tanks of 1500 Lit.
L 6.3 Mtr x W 3.3 Mtr x H 4.8 Mtr

Single Station Bi-Axial Machine EN-2000x2

Single Station Bi-Axial Rotational Moulding Machine
One Straight Arm 
Capacity Two tanks of 2000 Liter maximum.
or Four tanks of 1000 Liter maximun.
Typical Cycle Time 80 Min. ( 35 Min heating, 30 Min cooling,
15 Min Loading & Unloading )
Fully Automatic Italian Burner, Diesel or LPG or Natural Gas 
uel Consumption Cycle 8.5 Liter Diesel or 7.2 Kg of LPG
Electric Load 10.0 H.P. 
Process Temperature 210 oC
Production in 24 Hrs 32 tanks of 2000 Lit. or 
64 tanks of 1000
L 6.3 Mtr x W 4.1 Mtr x H 5.0 Mtr

Tham khảo công nghệ sản xuất bồn nhựa Tại Đây!

Chức năng nhận xét chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Đặt hàng nhanh chóng

Giao hàng tận nơi

Thanh toán linh hoạt

hàng hòa sẵn kho

Facebook KINGWELL VIET NAM CO.,LTD Zalo KINGWELL VIET NAM CO.,LTD Messenger KINGWELL VIET NAM CO.,LTD 0975118000